Sommige mensen grappen wel eens dat vitamine D staat voor vitamine Dik. Maar kun je eigenlijk wel dik worden door vitamine D? Uit een onderzoek van de Universiteit van Milaan blijkt juist het tegenovergestelde: Vitamine Dun?

Je wordt niet dik door het slikken van vitamine D!

Uit het onderzoek van de Italiaanse universiteit blijkt dat obese mensen met een vitamine D-gebrek juist sneller afvallen wanneer ze een laagcalorisch eten in combinatie met vitamine D supplementen. Wanneer ze proberen af te vallen met enkel een laagcalorisch dieet zonder vitamine D zo het afvallen langzamer gaan. Conclusie: je wordt dus niet dik door vitamine D.

400 mensen met overgewicht

Het onderzoeksteam liet zo’n 400 mensen met overgewicht die als ‘dik’ zouden kunnen worden bestempeld een half jaar lang vitamine D slikken. Vervolgens werden de proefpersonen willekeurig in 3 groepen verdeeld en kregen ze allen een laagcalorisch dieet.

Onderzoeksmethode obesitas vs. vitamine D

De eerste groep kreeg geen vitamine D. De tweede groep kreeg maandelijks 25.000 internationale eenheden (IE) vitamin D en tot slot kreeg de derde groep elke maand 100.000 IE aan vitamine D supplementen.

Binnen 25 weken waren alle deelnemers die vitamine D hadden geslikt ‘minder dik’ en waren ze ook meer centimeters rond hun middel kwijt dan de proefpersonen zonder extra vitamine D supplementen.

Vitamine D gebrek

De onderzoekers schrijven dat deze gegevens erop wijzen dat mensen met obesitas en overgewicht gebaat zijn bij vitamine D-supplementen en het effect van minder calorieën eten vergroot. Overigens toonde eerder onderzoek al aan dat er een verband was tussen een vitamine D gebrek en een hoger risico op obesitas en de daarmee gepaard gaande complicaties.

Minder dik worden dankzij vitamine D?

Is het daarom raadzaam om extra vitamine D te slikken als je minder dik wilt worden? Niet altijd. Vitamine D geeft namelijk alleen het gewenste effect op gewichtsverlies wanneer er sprake is van een vitamine D-gebrek. Ook moet deze studie nog officieel worden gepresenteerd en is daarom nog geen volledig wetenschappelijk onderzoek.

1 artikel toegevoegd aan jouw bestelling. Bekijk