Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is in 1902 opgericht als gevolg van de Gezondheidswet. De raad fungeert als een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement.

Als adviescollege volgens de Kaderwet adviescolleges, verschaft de raad zowel gevraagd als ongevraagd advies over een breed scala aan kwesties die betrekking hebben op de volksgezondheid.

Kort gezegd: de Gezondheidsraad adviseert beleidsmakers, het Voedingscentrum adviseert het Nederlandse publiek.

Wie zijn opdrachtgevers van de Gezondheidsraad?

De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Andere vaste opdrachtgevers zijn de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ministeries dienen ook gezamenlijk verzoeken in, en de Tweede Kamer kan eveneens advies vragen aan de raad.

Wat doet de Gezondheidsraad?

De Gezondheidsraad neemt het initiatief om advies uit te brengen over wetenschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor overheidsbeleid. Dit gebeurt in samenwerking met zowel Nederlandse als buitenlandse experts. Hoewel de raad zich richt op een breed terrein van gezondheidsthema’s, ligt de focus altijd op de stand van de wetenschap.

De raad houdt ook rekening met ethische en maatschappelijke implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen, maar bemoeit zich niet met de uitvoering van concreet beleid. De afweging voor beleidsbeslissingen wordt overgelaten aan de regering en het parlement.

Vitamines, mineralen en supplementen

Op het gebied van vitamines, mineralen en supplementen speelt de Gezondheidsraad een belangrijke rol in het adviseren van de overheid. Ze beoordelen de wetenschappelijke literatuur en onderzoeken om aanbevelingen te doen over de dagelijkse inname van vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen.

Uiteindelijk resulteert dit in richtlijnen en aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH) voor verschillende leeftijdsgroepen, geslachten en levensfasen, zoals zwangerschap en borstvoeding.

Gezondheidsraad contact

Gezondheidsraad (GR)
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
E-mail: [email protected]
Web: https://www.gezondheidsraad.nl

Meer informatie

Gezondheidsraad op Overheid.nl
Gezondheidsraad op Rijksoverheid.nl
Gezondheidsraad op Voedingscentrum.nl

Dave Leusink
Dave Leusink (1981) is één van de auteurs op Vitamines.com. Hij schrijft graag over zijn favoriete onderwerpen zoals vitamines en supplementen. Hij is actief op Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Heb je een opmerking over dit artikel? Mail dan [email protected] of bel hem (tijdens kantooruren) op 020-2101997.
Dave Leusink (1981) is één van de auteurs op Vitamines.com. Hij schrijft graag over zijn favoriete onderwerpen zoals vitamines en supplementen. Hij is actief op Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Heb je een opmerking over dit artikel? Mail dan [email protected] of bel hem (tijdens kantooruren) op 020-2101997.