GDPR

Vitamines.com hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit GDPR statement leggen we uit wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is, waarom we ons daaraan houden en hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat is GDPR?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is een Europese privacy-wet die op 25 mei 2018 in werking is getreden. GDPR is ontworpen om de privacy van individuen te beschermen door organisaties verantwoordelijk te maken voor de verwerking en het beheer van persoonsgegevens. Het geeft EU-burgers meer controle over hun persoonlijke gegevens en vereist dat organisaties de verzameling, verwerking en opslag van deze gegevens op een verantwoorde en transparante manier uitvoeren.

Waarom houden wij ons aan de GDPR?

Vitamines.com houdt zich aan de GDPR, omdat we het belangrijk vinden om jouw privacy te beschermen en te respecteren. We willen ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Door ons aan de GDPR te houden, zorgen we ervoor dat we transparant zijn over de gegevens die we verzamelen en verwerken, en dat we voldoen aan de vereisten voor het beheer en de gegevensbescherming van uw persoonsgegevens.

Hoe we jouw persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor specifieke en legitieme doeleinden. Deze doeleinden kunnen zijn: het verwerken van bestellingen, het beheren van je account, het verstrekken van klantenservice, het personaliseren van de ervaring op onze website en het versturen van marketingcommunicatie, als je hiermee hebt ingestemd.

We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn om deze doeleinden te vervullen en bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. We nemen ook passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn en beschermd worden tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of openbaarmaking. De Autoriteit Persoonsgegevens en haar organisatie houdt toezicht op dit onderwerp.

Jouw rechten onder de GDPR

Onder de GDPR heb je verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage: Je kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van je verwerken.
  • Recht op rectificatie: Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
  • Recht op gegevenswissing: In bepaalde gevallen kun je verzoeken dat we jouw persoonsgegevens wissen.
  • Recht op beperking van verwerking: Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht op data-portabiliteit: Je hebt het recht om uw persoonsgegevens.

Contact Vitamines.com

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit GDPR statement of over data protectie in het algemeen? Stuur dan een e-mail bericht aan [email protected] en zij zal je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Contact Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens
Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL Den Haag
Telefoon: 088 180 5250
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Meer informatie

Autoriteit Persoonsgegevens op Overheid.nl
Autoriteit Persoonsgegevens op Rijksoverheid.nl

Dave Leusink
Dave Leusink (1981) is één van de auteurs op Vitamines.com. Hij schrijft graag over zijn favoriete onderwerpen zoals vitamines en supplementen. Hij is actief op Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Heb je een opmerking over dit artikel? Mail dan [email protected] of bel hem (tijdens kantooruren) op 020-2101997.
Dave Leusink (1981) is één van de auteurs op Vitamines.com. Hij schrijft graag over zijn favoriete onderwerpen zoals vitamines en supplementen. Hij is actief op Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Heb je een opmerking over dit artikel? Mail dan [email protected] of bel hem (tijdens kantooruren) op 020-2101997.