Nog even geduld, wij zijn in aanbouw..
Vanaf 1-9 vind je hier de meest complete vitaminen webshop.


Deze privacy verklaring is van toepassing op bezoekers van de website www.vitamines.com.

Privacy verklaring

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend nadat u een account in onze webshop heeft aangemaakt en akkoord bent met deze privacy- en cookieverklaring. De data die wij verzamelen zijn je naam, adres, eventueel afwijkend afleveradres, telefoonnummer en e-mailadres.

Beveiligen

We doen ons best deze gegevens optimaal te beveiligen voor onbevoegden zodat deze hier bij kunnen. We gebruiken je gegevens voor het leveren van producten, relatiebeheer en we houden u op de hoogte van nieuwe of gewijzigde producten en relevant nieuws.

Enquetes

Heel incidenteel zouden we je kunnen benaderen voor een enquête dat is gerelateerd aan onze producten of dienstverlening. Je kunt jezelf natuurlijk altijd voor de verschillende onderdelen afmelden. Jouw account blijft bestaan als je deze zelf niet laat verwijderen.

Terugroeping

Soms gebruiken we je gegevens als Vitamines.com producten moet terugroepen. Verder worden gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij zullen persoonsgegevens ook niet openbaar maken aan onbevoegde personen of instanties. Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die ons helpen bij het leveren van onze producten en/of bij onze marketingactiviteiten.

Verwerkingsovereenkomsten

Viamines.com ziet erop toe dat deze gerelateerde partijen net zo zorgvuldig en veilig met jouw persoonsgegevens omgaan en ook privacy-beleid hebben die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Om dit te kunnen garanderen hebben we met deze partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Wijzigen persoonsgegevens

Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens. Vitamines.com is daarom niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld, voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op grond van niet tijdig gecorrigeerde persoonsgegevens.

Tot slot heb je altijd het recht ons te verzoeken geen contact meer met jou op te nemen. Wanneer je dit wilt contact dan onze Functionaris voor Gegevensbescherming.  Ook voor andere

Contact

Vitamines.com
Lootsstraat 26
1053NZ Amsterdam
support@vitamines.com
Telefoon: 020 308 6875