FAGG

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, afgekort FAGG, is de Belgische overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de regulering van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten.

Geschiedenis van de FAGG

De FAGG is opgericht in 2006 en deze instantie heeft als doel om de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van deze producten te waarborgen, en zo de volksgezondheid te beschermen.

Wat doet het FAGG?

De belangrijkste taken die het FAGG doet zijn het beoordelen en goedkeuren van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, het toezicht houden op de veiligheid van deze producten, en het monitoren van bijwerkingen en incidenten.

Ook is het FAGG verantwoordelijk voor het opsporen en bestrijden van illegale praktijken, zoals het vervalsen of onjuist etiketteren van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Het agentschap werkt samen met andere nationale en internationale instanties, zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), om de veiligheid van gezondheidsproducten te waarborgen en de volksgezondheid te beschermen.

Vitamine pillen en voedingssupplementen in België

Voedingssupplementen zoals vitamine pillen vallen in België onder de bevoegdheid van zowel het FAGG als de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Voedingssupplementen zijn producten die bedoeld zijn als aanvulling op de normale voeding en die een geconcentreerde bron vormen van één of meerdere vitaminen, mineralen of andere nutriënten. Ze worden bijvoorbeeld verkocht in de vorm van pillen, capsules, tabletten, poeders of vloeistoffen.

Waar controleert het FAGG op?

Het FAGG speelt een rol bij de controle op voedingssupplementen in die gevallen waarin deze supplementen ingrediënten bevatten die onder de definitie van een geneesmiddel vallen, of wanneer er een risico bestaat dat deze supplementen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

In dergelijke situaties werkt het FAGG samen met de FOD Volksgezondheid om de veiligheid en kwaliteit van deze producten te waarborgen en de consument te beschermen.

De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de algemene regulering van voedingssupplementen, zoals het controleren van etikettering, ingrediënten en gezondheidsclaims.

FAGG speelt een rol bij de controle op voedingssupplementen.

Gezondheidsclaims zijn uitspraken over de relatie tussen een voedingsstof en de gezondheid en mogen alleen worden gedaan als ze wetenschappelijk onderbouwd en goedgekeurd zijn door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA.

Wanneer het FAGG overtredingen constateert, kan het agentschap diverse maatregelen nemen, zoals het geven van een waarschuwing, het opleggen van boetes, het in beslag nemen van producten, of het intrekken van vergunningen.

De FAGG is Belgische evenknie van de NVWA.

Contact FAGG

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Galileelaan 5/03
1210 Brussel
Telefoon:  +32 2 528 40 00
Email adres: [email protected]

Meer informatie

FAGG op ehealth.fgov.be
FAGG op belgium.be
FAGG op bcfi.be
FAGG op apb.be

Dave Leusink
Dave Leusink (1981) is één van de auteurs op Vitamines.com. Hij schrijft graag over zijn favoriete onderwerpen zoals vitamines en supplementen. Hij is actief op Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Heb je een opmerking over dit artikel? Mail dan [email protected] of bel hem (tijdens kantooruren) op 020-2101997.
Dave Leusink (1981) is één van de auteurs op Vitamines.com. Hij schrijft graag over zijn favoriete onderwerpen zoals vitamines en supplementen. Hij is actief op Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Heb je een opmerking over dit artikel? Mail dan [email protected] of bel hem (tijdens kantooruren) op 020-2101997.