CIBG

Wat is het CIBG?

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De letters CIBG stonden oorspronkelijk voor Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, echter tegenwoordig vindt men die betekenis niet meer ladingdekkend en wordt alleen de afkorting nog gebruikt.

Wat doet het CIBG?

Het CIBG is verantwoordelijk voor diverse taken op het gebied van informatiemanagement, registratie en doet bijvoorbeeld de certificering binnen de gezondheidszorg. Hoewel het CIBG geen directe relatie heeft met voedingssupplementen, speelt het een belangrijke rol in het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het beschermen van de volksgezondheid in Nederland.

BIG-register

Eén van de belangrijke taken van het CIBG is het beheren van het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit register bevat gegevens over zorgverleners die voldoen aan de wettelijke opleidings- en kwaliteitseisen, zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen en apothekers.

Door het registreren van bevoegde zorgverleners en het monitoren van hun kwalificaties en bevoegdheden, draagt het CIBG bij aan het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in Nederland.

UZI-register

Het CIBG is ook verantwoordelijk voor het beheer van het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie). Dit register geeft zorgverleners en zorgorganisaties een unieke identificatiecode, waarmee zij op een veilige en betrouwbare manier kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen binnen de zorgsector. Het UZI-register draagt bij aan het bevorderen van een efficiënte en veilige gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.

Daarnaast houdt het CIBG toezicht op de naleving van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het CIBG kan maatregelen nemen, zoals het geven van waarschuwingen of het opleggen van boetes, wanneer zorgverleners niet voldoen aan de wettelijke eisen of hun beroepsuitoefening niet in het belang van de volksgezondheid is.

CIBG en voedingssupplementen

Hoewel het CIBG geen directe verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot voedingssupplementen zoals vitamines, draagt het indirect bij aan de volksgezondheid door het waarborgen van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het beschermen van consumenten tegen onbevoegde of onbekwame zorgverleners.

Zorgverleners spelen een cruciale rol bij het adviseren van patiënten en consumenten over het gebruik van voedingssupplementen, evenals het identificeren en melden van eventuele bijwerkingen of veiligheidsproblemen die verband houden met deze producten.

In Nederland valt het toezicht op voedingssupplementen voornamelijk onder de verantwoordelijkheid van de NVWA en in België onder de FAGG.

Aanbieders Medicijnen

Sinds 1 juli 2015 moeten online aanbieders van geneesmiddelen zich aanmelden bij de overheid. In Nederland is dat bij het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van VWS. Het CIBG heeft voor deze taak de website Online Aanbieders Medicijnen voor in het leven geroepen. Webwinkels met vitamine supplementen zijn hiervoor uitgezonderd.

Contact Aanbieders Medicijnen

Online Aanbieders Medicijnen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
Telefoon: 070 340 7004
E-mail: [email protected]

Contact CIBG

CIBG
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Telefoon: 070 340 5487
Email (pers): [email protected]

Meer informatie

CIBG op Overheid.nl
CIBG op Gratis VOG.nl
CIBG op Rijksoverheid.nl
CIBG op Rijksfinancien.nl
CIBG op Nationale ombudsman.nl
CIBG op Toetreding zorgaanbieders
CIBG op Algemene bestuursdienst.nl

Dave Leusink
Dave Leusink (1981) is één van de auteurs op Vitamines.com. Hij schrijft graag over zijn favoriete onderwerpen zoals vitamines en supplementen. Hij is actief op Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Heb je een opmerking over dit artikel? Mail dan [email protected] of bel hem (tijdens kantooruren) op 020-2101997.
Dave Leusink (1981) is één van de auteurs op Vitamines.com. Hij schrijft graag over zijn favoriete onderwerpen zoals vitamines en supplementen. Hij is actief op Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Heb je een opmerking over dit artikel? Mail dan [email protected] of bel hem (tijdens kantooruren) op 020-2101997.