Lareb

Op deze pagina ontdek je wat het Lareb is en welke belangrijke taak zij in Nederland op het gebied van gezondheid hebben.

Wat is Lareb?

Het Lareb vindt zijn oorsprong in de jaren ’80, toen apotheker Fred de Koning uit Tilburg, in samenwerking met lokale apothekers en artsen uit de regio, het Regionale Evaluatie Bijwerkingen systeem creëerde. In 1991 werd een stichting opgericht, waarna soortgelijke centra in andere regio’s volgden. Sinds 1996 heeft Lareb als bijwerkingen centrum een wettelijke erkenning op het gebied van geneesmiddelenbewaking gekregen.

Het Lareb fungeert als een centraal meldpunt en kennisbank voor bijwerkingen van medicijnen, vaccins en voedingssupplementen. Het verzamelt, analyseert en deelt informatie om het veilig gebruik van deze producten te bevorderen.

Lareb is een meldpunt voor bijwerkingen.

Een speciaal onderdeel van Lareb, Moeders van Morgen, richt zich op geneesmiddelengebruik in verband met zwangerschap waaronder de periode van kinderwens, tijdens de zwangerschap zelf en de borstvoedingsfase. Het biedt essentiële kennis en begeleiding om de gezondheid van zowel moeder als kind te waarborgen en mogelijke risico’s van medicijngebruik in deze cruciale perioden te minimaliseren.

Wat doet Lareb?

Een belangrijke taak van bijwerkingencentrum Lareb is actief ontdekken van nieuwe kennis over bijwerkingen. Dit wordt gerealiseerd door het analyseren van meldingen die zij ontvangen. Indien nodig, voert Lareb aanvullend onderzoek uit, waarbij ze gebruikmaken van bestaande kennis over het betreffende geneesmiddel of vaccin, zoals informatie uit eerdere meldingen en wetenschappelijke studies.

Het centrum stelt iedereen in staat om mogelijke bijwerkingen te rapporteren via een online meldformulier. Een deskundig team beoordeelt alle inzendingen en als de aard of het volume van de meldingen dat vereist, voeren de experts van Lareb een diepgaande analyse uit.

Lareb gebruikt ook online enquêtes om specifieke groepen mensen te ondervragen over hun ervaringen met geneesmiddelen of vaccins. Hierdoor kunnen zij groepen over langere tijd volgen, zoals mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, vaccins ontvangen of een bepaalde ziekte hebben.

Het uiteindelijke doel van deze onderzoeken is om meer inzicht te krijgen in de bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins, hun frequentie, ernst en duur.

Lareb

Wie is de directeur van Lareb?

Agnes Kant is de huidige directeur van het Lareb en daarmee een prominente figuur in de Nederlandse gezondheidszorg. Voordat Agnes Kant bij Lareb kwam, had Kant een carrière in de politiek, waar ze diende als parlementslid voor de Socialistische Partij (SP) in de Tweede Kamer van 1998 tot 2010. De directeur van het Lareb heeft een achtergrond in de gezondheidswetenschappen, met een doctoraat in de epidemiologie.

Hoe kun je Lareb bijwerkingen melden?

Vóórdat gezondheidsproducten op de markt worden gebracht, ondergaan ze een rigoureus onderzoeks- en testproces. De bijwerkingen die tijdens deze fase worden geïdentificeerd, worden opgenomen in de bijsluiter.  

Echter, sommige bijwerkingen, zowel mild als ernstig, worden pas ontdekt wanneer een product op grotere schaal wordt gebruikt. Het melden van bijwerkingen draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten en daarom heeft het Lareb een speciale pagina waar je je bijwerking melden kunt.

Lareb contact

Bijwerkingencentrum Lareb
Goudbloemvallei 7
5237 MH ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 646 9700
Email adres: [email protected]

Meer informatie

Lareb op Rijksoverheid.nl
Lareb op CBG-meb.nl
Lareb op MSweb.nl
Laren op ApotheekKennisbank.nl
Lareb op LCR.nl
Laren op Linkedin

Lareb

Over het Nederlands Bijwerkingen Centrum

Het Lareb ook wel het Nederlands Bijwerkingen Centrum, werkt nauw samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, ziekenhuizen, huisartsen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lareb bewaakt de veiligheid van geneesmiddelen, waaronder psychofarmaca zoals lamotrigine en ontstekingsremmers zoals methotrexaat, vaak gebruikt bij ontstekingsreuma. Ze verzamelen en beoordelen meldingen van mogelijke bijwerkingen, zoals misselijkheid, die kunnen optreden na vaccinatie, waaronder het coronavaccin.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Raad van Toezicht

Het instituut werkt ook onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Raad van Toezicht, waardoor de kwaliteit en integriteit van hun werk gegarandeerd zijn. Onder leiding van een lector, vaak een pharmacist met ruime ervaring, onderzoekt Lareb trends en patronen in de gemelde bijwerkingen om te helpen bij het verbeteren van medicijnveiligheid. Het werk van Lareb speelt een cruciale rol in de Nederlandse gezondheidszorg, door het opsporen van nieuwe, onbekende bijwerkingen en het bijdragen aan een veiliger gebruik van geneesmiddelen.
Dave Leusink
Dave Leusink (1981) is één van de auteurs op Vitamines.com. Hij schrijft graag over zijn favoriete onderwerpen zoals vitamines en supplementen. Hij is actief op Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Heb je een opmerking over dit artikel? Mail dan [email protected] of bel hem (tijdens kantooruren) op 020-2101997.
Dave Leusink (1981) is één van de auteurs op Vitamines.com. Hij schrijft graag over zijn favoriete onderwerpen zoals vitamines en supplementen. Hij is actief op Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Heb je een opmerking over dit artikel? Mail dan [email protected] of bel hem (tijdens kantooruren) op 020-2101997.